Εχουμε οραμα

Ένα όραμα ενώνει το winewalker.gr, την διάκριση του Ελληνικού αμπελώνα και του Ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό.

Όλη η ομάδα που μας αποτελεί έχουμε μια και μόνο φιλοσοφία, το Ελληνικό κρασί και τον Ελληνικό σταφύλι δεν μπορεί στα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά να το ανταγωνιστεί σχεδόν καμία άλλη χώρα. Αυτό δεν είναι απλά μια πατριωτική αντίληψη, είναι μια άποψη που έχει σχηματιστεί μετά από έρευνα. Τα πολλά και διαφορετικά μικροκλίματα που αποτελούν την Ελλάδα δίνουν ένα σπουδαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστικών προϊοντων του εξωτερικού, την διαφοροποίηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του σταφυλιού ακόμα και ανάμεσα σε ίδιες ποικιλίες αλλά σε διαφορετικές περιοχές.