ΤΕΙ Οινολογιας και τεχνολογιας ποτων Δραμας

by: Super User

Σήμερα η επιστημονική καλλιέργεια, η εφαρμογή νέων μεθόδων οινοποίησης αλλά και η δημιουργία νέων ποικιλιών αμπέλου, υπαγορεύουν με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι στο μέλλον η αλυσίδα αμπέλι-οινοποίηση-εμπορία πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Η παραγωγή οίνου καθώς και άλλων ποτών θα πρέπει να γίνεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και μέσα σε ανταγωνιστικά πλαίσια, ώστε να ενισχύουν οι εξαγωγές.

Σκοπός του νέου είναι η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στελεχών, που θα αποκτήσουν τις ποιοτικά και ποσοτικά απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις μεγάλες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, που αφορά κυρίως την παραγωγή, την επεξεργασία και την εμπορία των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα ασχολούνται με την ίδρυση και την καλλιέργεια αμπέλων, θα επεξεργάζονται τις ύλες των γεωργικών προϊόντων που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση, καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζυμώσεων αυτών για την παραγωγή ποτών. Θα μπορούν, επίσης, να κάνουν αναλύσεις των παραπάνω προϊόντων καθώς επίσης και να εμπορεύονται όλα τα παραπάνω προϊόντα. Τέλος, θα μάθουν να οργανώνουν και να διαχειρίζονται οινοποιητικές και ποτοποιητικές μονάδες.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments