ΤΕΙ Οινολογιας και τεχνολογιας ποτων Δραμας

Σήμερα η επιστημονική καλλιέργεια, η εφαρμογή νέων μεθόδων οινοποίησης αλλά και η δημιουργία νέων ποικιλιών αμπέλου, υπαγορεύουν με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι στο μέλλον η αλυσίδα αμπέλι-οινοποίηση-εμπορία πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Η παραγωγή οίνου καθώς και άλλων ποτών θα πρέπει να γίνεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και μέσα σε ανταγωνιστικά πλαίσια, ώστε να ενισχύουν οι εξαγωγές.

Read more